Välkommen

Fonden World Equity Replication Fund (WERF) är en koncentrerad globalfond med fokus på att skapa hög positiv avkastning över över tid. Fonden investerar i maximalt 4o bolag och från tid till annan varieras nettoexponeringen mot aktiemarknaderna då dessa indikerar stor osäkerhet. Fonden blankar inte enskilda aktier i syfte att hantera sin nettoexponering för att skapa marknadsneutralitet utan detta hanteras enbart med indexterminer.